logo-2.png

UDMELDELSE

Bortset fra elever i afgangsklasserne, som jo naturligt stopper efter afgangseksamen, skal al anden udmeldelse af skole og SFO ske skriftligt og med en måneds varsel til udgangen af en måned.